Svenska English
NYHETSBREV
 

Sandbacka Park

- mötesplats för människor, idéer och företag

Sandbacka Park är en teknikpark med huvudinriktning på teknik och IT-företag. Basen för företagen i Sandbacka Park ligger i ett stort antal industriföretag i regionen, vilka i ett flertal fall är världsledande inom sin bransch. Sandbacka Park idag är en av Sveriges snabbast växande teknikparker. Sedan starten har vår målsättning hela tiden varit att skapa en kreativ miljö där företag kan utvecklas och växa tillsammans, och på så sätt få konkurrensfördelar. Det betyder att alla företagen själva utgör kärnan i Sandbacka Park, och som hyresgäst förutsätts det att alla deltar i utvecklingen av vårt koncept.

 
Bifogade filer
Sandbacka Park - 
     Verksamhetsrapport 2011

Sandbacka Park - Korta
fakta sep 2015

Slutrapport Sandbacka Park
      2004-2007

Information in English - 
      about Sandbacka Park

Relaterade sidor
Sandbacka Park - En lyckad
     satsning av Sandvikens
     Kommun